Rabu, 16 Januari 2013

Pro Forma PJM3116 (semester 7)


Assalamulaikum semua!!

Entry aku untuk kali nie aku xnak story hape2 sebab aku agak kurang mood untuk story..So, aku nak share pasal rancangan semester atau lebih dikenali sebagai pro forma bagi subjek Penyelidikan Tindakan. 

Pro forma nie just untuk pelajar PISMP semester 7 sahaja..Lagipun ada exam kan untuk semester 7 nie melibatkan penyelidikan tindakan..

so, kena ler tahu apa tajuk-tajuk yang perlu diberi penekanan sebab nak exam!!

harap dapat membantu korang semua ok...Kepada yang xde n nak download jer teros boleh tekan link di bawah nie...


*tekan link untuk download..... Pro Forma PJM 3116

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER

SEMESTER 7, TAHUN  2013

NAMA PENSYARAH   :   
JABATAN/UNIT          :   Jabatan Sains Sukan
MATA PELAJARAN    :   Penyelidikan Tindakan 1 – (Kaedah)
KOD KURSUS            :  PJM3116
KREDIT                      :   3 Kredit
KUMPULAN DIAJAR  :  
 
  
TARIKH /
MINGGU

TAJUK

JAM INTERAKSI (SEMINGGU)

CATATAN


M1
2/1 – 4/1/13
Pengenalan kepada Kaedah Penyelidikan dalam Pendidikan
·         Tujuan penyelidikan dalam pendidikan
·         Ciri-ciri penyelidikan dalam pendidikan
·         Pendekatan penyelidikan dalam pendekatan
-       Pendekatan positivis (kuantitatif)
-       Pendekatan interprettatif (kualitatif)
·         Etika dalam penyelidikan dalam pendidikan
-       Aspek-aspek penting dalam etika penyelidikan
-       Kod etika3 jamJPIPK(Kuliah ganti)


Pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran
·         Jenis Penyelidikan
-       Penyelidikan asas
-       Penyelidikan gunaan
-       Penyelidikan tindakan
-       Penyelidikan penilaian
-        1 jam
Penyelidikan Tindakan : Proses
Adaptasi dari Model Lewin (1946) dan Laidlaw (1992)
·  Mengenal pasti aspek amalan bagi
    penambahbaikan
·  Merancang tindakan
·  Melaksana tindakan
·  Mengumpul data
·      Membuat refleksi terhadap tindakan (sebelum, semasa dan selepas  tindakan)
·      Mengambil tindakan susulan
·      Merancang kitaran kedua


3 jam


PSV/PM/PK/PJPenyelidikan Tindakan : Rancangan dan cadangan
·  Konteks
·  Fokus/aspek amalan bagi penambahbaikan
·  Soalan kajian
·  Sumber literatur
2 jam

M 2

07/1 – 11/1/13Pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran

·         Pengenalan kepada pelbagai jenis reka bentuk penyelidikan
  • Penyelidikan kuantitatif
-               Kajian eksperimental
-               Kuasi-eksperimental
-               Kajian tinjauan
-               Kajian korelasi

  • Penyelidikan kualitatif
-               Kajian etnografi
-               Kajian kes
-               Kajian sejarah


2  jamJPIPK

Prosedur Penyelidikan Pendidikan
·         Menyatakan masalah kajian
·         Menetapkan objektif kajian
·         Membentuk soalan kajian
·         Membentuk hipotesis kajian
·         Melakukan tinjauan literatur
·         Merancang reka bentuk kajian
·         Menentukan prosedur persampelan
·         Membina instrumen kajian
·         Menyatakan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian
·         Menentukan prosedur pengumpulan data
·         Mengumpul data
·         Menganalisis dan menghurai data
·                      Membincang dan melapor hasil kajian

2 jam
Penyelidikan Tindakan : Rancangan dan cadangan
·   Sumber literatur
·  Subjek kajian
·  Merancang pelan tindakan
·      Melaksana pelan tindakan

1 jam

PSV/PM/PK/PJ·      Mengumpul data
·      Refleksi : analisis dan huraian data
·      Jadual kerja
·      Perbelanjaan
·      Sumber rujukan
·      Mereka bentuk set induksi
·      Mereka bentuk langkah-langkah P & P
·      Mereka bentuk aktiviti pengayaan dan penambahbaikan
·      Mereka bentuk aktiviti apresiasi dan refleksi
·      Mereka bentuk penutup
·      Membuat maklumbalas refleksi dan tindakan pembetulan3 jam
Penyelidikan Tindakan : Kaedah Pengumpulan Data
·  Pemerhatian: Pemerhati, peserta
    pemerhati, peserta
  • Data berbentuk dokumen

1 jam


M 3

14/1 - 18/1/13
Prosedur Penyelidikan Pendidikan
·         Menganalisis dan menghurai data
·                      Membincang dan melapor hasil kajian
1 jam


JPIPK

Penyelidikan Tindakan : Konsep dan model
·  Definisi dan konsep
·  Ciri-ciri penyelidikan tindakan
·  Kepentingan penyelidikan tindakan
·  Model Kajian Tindakan
·          Model Stephen Kemmis
·          Model John Elliot
·          Model Dave Ebbutt
·          Model Jack Whitehead
·          Model Jean McNiff
·          Model Kurt Lewin


3 jam
Penyelidikan Tindakan : Kaedah Pengumpulan Data
·  Temu bual : Temu bual berstruktur,
    semi-struktur, tidak berstruktur


Penyelidikan Tindakan : Kaedah Pengumpulan Data
·  Soalselidik
·  Rakaman video dan kaset
·  Log
·  Nota lapangan
·  Foto
·  Portfolio
·  Rekod anekdot
·  Slid
·  Jurnal
·  Diari


2 jam

PSV/PM/PK/PJ
                    Penyelidikan Tindakan : Pertimbangan Semasa Mengumpul Data
Pensampelan, kesahan, kebolehpercayaan, bias
·      Pensampelan dan bias
·      Kesahan:
·         Kritikan luaran (keaslian data)
·         Kritikan dalaman (Ketapatan data)
·         Data triangulasi
·      Kebolehpercayaan – generalisasi data
·      Etika

3 jam
M4
21/01- 25/01/13

Praktikum Fasa III
M5
28/1 – 01/2/13

Praktikum
M 6
4/2 – 08/2/13

Praktikum
M 7
11/2 – 15/2/13

Praktikum


M 8
18/2 – 22/2/13

Praktikum
M 9
25/2 – 1/3/13

Praktikum
M 10
4/3 – 8/3/13

Praktikum
M 11
11/3 – 15/3/13

Praktikum

M 12
18/3 – 22/3/13

Praktikum
M 13
25/3 – 29/3/13

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER (9hari)
M 14
1/4 – 5/4/13

Praktikum (*Tarikh tentatif Penyerahan Cadangan  PT)
M 15
8/4 – 12/4/13

Praktikum
M 16
15/4 – 19/4/13

Praktikum

M 17

22/4 – 26/4/13

Penulisan laporan penyelidikan tindakan
·         Konteks/latar belakang kajian
·         Tinjauan literatur
·         Fokus/aspek amalan bagi
·         Pelan tindakan
·         Pelaksanaan pelan tindakan
·         Pengumpulan data
·         Refleksi dan implikasi
·         Pelan bagi tindakan susulan
·      Sumber rujukan : American Psychological Association (APA)3 jam


JPIPK

Penulisan artikel penyelidikan tindakan
·         Abstrak
·         Konteks
·         Fokus kajian
·         Pelan tindakan
·         Pelaksanaan pelan tindakan
1 jam

Penyelidikan Tindakan : Analisis Data
Data Kualitatif
·   Analisis kandungan
·   Mengkategori data
·   Mengekod data
·      Menyusun data dalam grid analisis
·      Mengenal pasti isu/tema/corak dan makna
·      Menentukan aktiviti kajian susula

3 jam


PSV/PM/PK/PJ

    
Penyelidikan Tindakan : Analisis Data
Data Kuantitatif
·   Analisis deskriptif : Frekuensi, peratusan, min, mod, mkedian, sisihan piawai, pekali korelasi2 jam
M 18
29/4/– 03/5/13
Penulisan artikel penyelidikan tindakan
·         Abstrak
·         Konteks
·         Fokus kajian
·         Pelan tindakan
·         Pelaksanaan pelan tindakan
·         Kaedah pengumpulan data
·         Analisis dan huraian data
·         Refleksi dan implikasi
·         Tindakan susulan
·         Sumber rujukan2 jam

JPIPK


Cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan
·         Seminar
·         Penerbitan
·         Rangkaian penyelidikan tindakan3 jam
Penyelidikan Tindakan : Analisis Data
Data Kuantitatif
·   Analisis deskriptif : Frekuensi, peratusan, min, mod, mkedian, sisihan piawai, pekali korelasi
1 jam

PSV/PM/PK/PJ

Menghurai Data Penyelidikan Tindakan
·         Mengintegrasikan pelbagai sumber data
·         Menghubungkaitkan data dengan literatur
·         Merumus hasil kajian dan membuat kesimpulan         3 jam
M19
14/5 – 21/5/13

Ulangkaji
M20
21/5- 25/5/13

Peperiksaan
M21
26/6 – 17/6/13

Peperiksaan


Cuti Akhir Semester 1
        
       Catatan : Rancangan ini tertakluk kepada pindaan                           


Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Peluang Kerjaya Jururawat

Peluang Kerjaya Jururawat
Rebutlah Peluang Kerjaya Ini..Budak Pj doakan kalian semua berjaya kelak....peace :)